Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

C'est Magnifique October's Challenge

Hello my friends!
I recently received my "C'est Magnifique kit" and today I couldn't resist to make a layout using all these beautiful stuff I got!

I used October's sketch
And this is my scenario...
Love


Δεν υπάρχουν σχόλια: